Transformirajte zapošljavanje iz reaktivnog u proaktivno

Pogledajte naš webinar i naučite kako transformirati vaš proces zapošljavanja iz reaktivnog u, mnogo produktivniji, proaktivni način.

U webinaru ćete naučiti o:

  • Trenutnim metodama akvizicije talenata
  • Reaktivnim proaktivnim metodama procesa zapošljavanja 
  • Načinima proaktivnog zapošljavanja
  • Benefitima proaktivnog zapošljavanja.

Webinar registracija