Kako koristiti marketing u zapošljavanju i procesu privlačenja talenta?

Preuzmite vodič i saznajte na koji način marketinške strategije mogu unaprijediti vaš proces regrutacije i zapošljavanja.

U ovom vodiču saznat ćete o:

  • Regrutaciji na društvenim mrežama
  • Preporukama zaposlenika
  • Optimizaciji stranice karijera
  • Regrutacijskoj analitici
  • Poticanju interakcije kandidata.

Preuzmite svoj vodič