Rječnik pojmova u ljudskim resursima (HR)

Obogatite svoj HR vokabular i preuzmite ovaj Rječnik najvažnijih HR pojmova i definicija koje koriste profesionalci u ljudskim resursima.

Ovaj rječnik pomoći će Vam:

  • Naučiti važne HR izraze
  • Naučiti važne HR definicije
  • Obogatiti HR vokabular
  • Biti uspješniji u zapošljavanju talenata.
Preuzmite svoj rječnik