Kako definirati idealnog kandidata (Candidate Persona)  za otvorenu poziciju?

Preuzmite vodič i naučite kako identificirati i privući idealne kandidate za Vašu otvorenu poziciju.

Pomoću vodiča definirat ćete:

  • Tko je ta osoba?
  • Koji set vještina posjeduje?
  • Gdje/kako ju kontaktirati?
  • Zašto bi htjela raditi za mene?

Preuzmite svoj vodič